Yeni Göç Yasası – Almanya 2024

Almanya, 1 Mart 2020’de yürürlüğe giren ve AB dışından iş gücü göçünü düzenleyen bir yasa ile önemli bir adım attı. Ancak, bu yasa pandemi kısıtlamalarıyla aynı döneme denk gelince, beklenen etkiyi gösteremedi. Üstelik, “baby boomers” kuşağının (1946-1964 arası doğanlar) emekliye ayrılması, nitelikli eleman eksikliğini artırdı ve bu durum refah için bir tehdit oluşturdu. Bu nedenle, Alman hükümeti yeni bir Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası hazırladı.

Bu yeni yasa, nitelik ve yeteneklere dayalı bir puanlama sistemine dayanıyor. 18 Kasım 2023’te yürürlüğe giren yasanın ilk ayağında, Almanca ve İngilizce bilgisi, diploma, mesleki tecrübe, yaş ve Almanya ile ailevi bağ gibi faktörlere dayalı olarak puanlama yapılıyor. Bu puanlar, nitelikli bir kişinin “fırsat kartı” almasını sağlıyor ve bu kartla birlikte bir yıllık oturum hakkı elde ediliyor. Bu süre içinde kişi, kendisine iş arayabiliyor.

Asgari kazanç sınırı da bu yeni düzenlemeyle değişti. Artık, yılda 43 bin 800 euro (ayda 3 bin 600 euro brüt maaş) kazanan nitelikli meslek sahipleri de Almanya’ya gelip oturma ve çalışma izni alabiliyorlar. Ayrıca, bu yasa sadece yurt dışından gelenleri değil, halihazırda Almanya’da yaşayan sığınmacıları da istihdama kazandırmayı hedefliyor.

Özellikle, 29 Mart 2023’ten önce Almanya’ya giriş yapmış ve kalifiye olduğunu kanıtlayan sığınmacılar, bir iş bulduklarında iltica başvurusunu geri çekip nitelikli iş gücü olarak oturum başvurusunda bulunabiliyorlar. Bu, önceki yasaya göre daha hızlı ve kolay bir süreç sunuyor.

Bu yasa ayrıca, nitelikli iş gücü için eş ve çocukların yanı sıra anne ve babaları veya kayınvalide ve kayınpederi de Almanya’ya getirmeyi kolaylaştırıyor. Tek şart, masrafları başvuru sahibinin karşılaması. Ayrıca, devletten maddi yardım alma hakkı bulunmuyor.

Tüm bu değişiklikler, özellikle çocuklu ailelerin en çok istediği talepler arasında olan aile büyüklerinin Almanya’ya getirilmesini mümkün kılıyor. Bu yeni yasa, Almanya’nın nitelikli iş gücüne olan ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım olabilir.

Türk Kökenli Herkes Vatandaşlık Alabilecek

Almanya’da vatandaşlık başvurusunda bulunan bireyler için yazılı bir testin geçilmesi ve asgari düzeyde Almanca dil bilgisinin kanıtlanması gerekmektedir. Ancak, 1960’lardan itibaren Almanya’ya gelen ve başlangıçta bu ülkede geçici olarak kalmayı planlayan Türk kökenli ilk kuşak “misafir işçiler”, vatandaşlık başvurusunda bu testlerden muaf tutulacaklardır.

Alman hükümeti, bu özel muafiyeti, ülkenin kalkınmasında öncü bir rol oynayan ilk kuşak işçilerin önemini ve değerini vurgulamak için getirmiştir. Bu düzenleme, Türk kökenli misafir işçilerin Almanya’nın ekonomik ve sosyal dokusuna yaptıkları katkıları takdir etmeyi amaçlamaktadır.

Bu istisnai durum, Türk kökenli ilk kuşak işçilerin Alman toplumuna uyum sağlamaları ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için önemli bir adımdır. Bu ayrıcalık, geçmişteki hizmetlerine saygı göstermenin yanı sıra, toplumsal bütünleşmeyi teşvik etmek ve Almanya’nın çeşitli ve kapsayıcı bir toplum olmasını sağlamak için de önemlidir.

Bu özel muafiyet, 1960’lardan bu yana Almanya’ya gelen Türk kökenli işçilerin ve ailelerinin torunlarına kadar uzanan bir dönemi kapsamaktadır. Bu nedenle, bu düzenleme, Türk kökenli vatandaşların Almanya’daki varlığının ve katkılarının uzun ve önemli bir tarihini yansıtmaktadır.

Mavi Kart Uygulaması Devam Ediyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, Avrupa Birliği’nin (AB) yüksek okul mezunlarına yönelik Mavi Kart uygulaması genişletiliyor. Özellikle, bilişim ve tıp gibi sıkıntı çekilen meslek alanlarındaki açığın kapatılması hedefleniyor. Mavi Kart, AB içinde yüksek kalifiyeli iş gücünü çekmek amacıyla 2012’de başlatılmış ve başarılı bir uygulama olarak kabul edilmişti. Şimdi ise bu kartın şartları iyileştiriliyor.

Öncelikle, Mavi Kart başvurusu yapılabilecek mesleklerin listesi genişletiliyor. Artık Türkiye gibi üçüncü ülkelerden gelen eczacılar, eğitmenler ve bakıcılar da bu listede yer alabilecekler. Bir işveren, AB dışındaki bir ülkeyle işbirliği anlaşması imzalarsa, bu listedeki mesleklerden birinde çalışmak isteyen kişiyi Almanya’ya getirip diplomasının tanınması işlemi devam ederken işe başlatabilecek. Bu durumdaki kişinin oturum hakkı da üç yıla kadar uzatılabilecek.

Eğitimi devam eden nitelikli iş gücü kategorisindeki kişiler, haftada 20 saate kadar çalışma hakkına sahip olacaklar.

Mavi Kart sahipleri, aile birleşiminde aile bireylerinin bakımını sağlayacak gelire sahip olduklarını kanıtlamakla yükümlüdürler. Bu kural, yeni düzenlemede de geçerli olacak. Konutta oturacak kişi sayısına göre evin belirli bir büyüklükte olması şartı artık aranmayacak. Bu, büyük kentlerde yaşanan konut sıkıntısını göz önünde bulunduran önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

yazar profili
berlin avatarı