,

Almanya’da Türk Nüfusunun En Fazla Olduğu Şehirler

Almanya uzun yıllardır Türk insanının, siyasetin, ticari ilişkilerin ve hatta sosyal hayatın gündeminde olan Avrupa ülkelerinden bir tanesidir. Özellikle Almanya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalar neticesinde, Almanya’ya çok fazla insanın gelişi bu güncelliğin sürdürülebilirlik kazanmasına katkı sağlamıştır. Elbette gelen bu insanlar Almanya’nın bir çok şehrinde çalışmaya başlamış, bununla birlikte aslında kalıcı olarak yaşayacakları şehirlere yerleşmeye başlamışlardır.

Almanya ikinci dünya savaşı sonrası gerçekleşen yıkımlar neticesinde Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi insan kaynağı noktasında ciddi kayıplar vermiş ve ülkenin yeniden inşaası, iktisadi sisteminin oluşturulması için yurt dışından insanların Almanya’ya gelerek çalışmalarının önünü açan anlaşmalar yapmıştır. Başlangıçta İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerle başlayan anlaşmalar devam eden yıllarda Türkiye ile de gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmenin sonucu olarak Almanya’ya Türkiye’den geçici olarak çalışma amaçlı insanlar gelmeye başlamış fakat devam eden yıllarda Almanya’nın insan kaynağının eksikliği tamamlanamamıştır. Bunun neticesinde diğer karşılıklı gelişmelerinde etkisi ile Türklerin Almanya’da kalıcılığının önü açılmış ve bugün adına Avrupalı Türkler dediğimiz

Almanya’ya gelmeye başlayan Türkler farklı Alman şehirlerinde ki insan kaynağı ihtiyaçlarına veya ikili ilişkiler kurdukları çevreler yardımları ile sayısal olarak artmaya ve kendi sosyal çevrelerini oluşturmaya başladılar. Özellikle başlarda Türkler olabildiğince bir arada ve iç içe yaşamaya başladılar, devam eden yıllarda ise bazı şehirlerde ve şehirlerin de bazı bölgelerinde Türk nüfusu kendi sosyal çevresini oluşturma sürecini tamamladılar ki bu otuz, kırk yıllık sürecin sonrasında olgunluk kazanmış kazanımlardır. Bugün ulaşılan noktada ise Almanya’da ciddi bir Türk nüfusu oluşmuş, eğitimden akademiye, siyasetten özellikle ticarete varana kadar Türkler yaşamın bir çok noktasında öne çıkan etnik gruplardan bir tanesi olmuştur.

Türkiye’den gelen insanlar devam eden yıllarda bazı şehirlerde yoğunluk göstermeye başlamış ve bu şehirlerde Türk vatandaşı veya Türk kökenli insan sayısında yoğunluk farkları oluşmuştur. Bizler bu yazımızda bu yoğunluğun sayısal olarak en fazla olduğu bazı şehirlerden bahsedeceğiz.

Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin, Türk nüfusunun en kalabalık ve en etkin olduğu Alman şehridir. Şehrin sosyal hayatından, ticari ve kültürel çevrelerine kadar Türk insanı bireysel ve topluluk olarak gayet aktiftir ve de şehrin gelişimine, iktisadi düzenine, sosyal hareketliliğine ciddi katkılar sağlamaktadır. Yine Türkçe Berlin’de en çok konuşulan yabancı dillerden bir tanesidir, buna ek olarak sokaklarda Türkçe tabelalara çokça rastlamak mümkündür.

Berlin’de Türk vatandaşı ve Türk kökenli insanların organize ettiği bir çok sivil toplum kuruluşları, iş insanı cemiyetleri, kültür ve sanat merkezleri bulunmaktadır. Elbette Berlin’de yaşayan Türkler de bu merkezlerde bir araya gelerek kendi kültür ve geleneklerini sürdürmektedirler. Türkçenin aktif ve yoğun konuşuluyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de Berlin’de organize olmuş bu kuruluşların da etkisi vardır, buna ek olarak da Türklerin kendi içlerinde ilişkileri de eklenebilir.

Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı şehir olarak belirttiğimiz Berlin’de ne kadar Türk yaşamaktadır sorusu da akla gelen ilk sorulardandır elbette. Berlin’de yaşayan Türk nüfusu 250.000 olarak ifade edilmektedir. Bu nüfus oranı, Türkiye’de bazı illerin nüfus oranlarından fazla ve bazıları ile benzer seviyelerdedir. Fakat bu durum adına resmi olmayan kaynaklarda ifade edilen nüfus sayısı ise 300 binden fazla olduğudur. Burada detaylandırılacak konu ise, Almanya’da Alman vatandaşlığı sahibi olup Türk vatandaşlığı sahibi olmayan nüfustur. Nihayetinde Berlin, Almanya’da en fazla Türk nüfusunun yaşadığı şehirdir.

Berlin aynı zamanda Almanya’nın teknoloji şirketlerinin de yoğun olduğu inovasyon merkezlerinden bir tanesidir. Bunun neticesinde ise yine Berlin dışarıdan yeni göçler alan şehirlerden bir tanesidir. Bununla birlikte Türkiye’den Almanya’ya göç eden, beyaz yakalı insan gücü olarak ifade edilen Türk insanının da ilgilendiği şehirlerden bir tanesidir Berlin. Yani hem çok önceden gelmiş olan ciddi nüfus yoğunluğunun üzerine ek olarak bugün Türkiye’den yetişmiş, kalifiyeli insan gücünün de gelmeye devam ettiği şehirlerdendir.

“Berlindeyiz, Almanya’da yaşayan Türklerin Dijital Başkenti !”

yazar profili
berlin avatarı